Algemene Voorwaarden

Door een betaling te doen of een boekingsverzoek te verzenden bevestig je automatisch dat je onze Algemene Voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd hebt. Deze zijn beschikbaar als PDF-download.

De Algemene Voorwaarden waarborgen de rechten en plichten van zowel de klant als de reisorganisatie. Dit document is alleen beschikbaar in de Engelse taal. Voor het gemak vind je hieronder in het Nederlands diverse belangrijke punten uit dit document die betrekking hebben tot het fietsen. De verstrekking van deze Nederlandstalige tekst is geenszins bedoeld als vervanging van het Engelstalige PDF-document. Alleen het Engelstalige document is rechtsgeldig!

Fietsen (als activiteit):

Alle deelnemers erkennen dat fietsen als activiteit risico's met zich meedraagt en dat ze de overeenkomst geheel vrijwillig aangaan. Iedere deelnemer draagt zelf de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze activiteit.Voor deelnemers jonger dan 18 jaar wordt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid gedragen door de volwassen begeleider.Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade door letsel of dood van de deelnemer, door welke oorzaak ook. Deze uitsluiting geldt ook voor elk persoonlijk eigendom van de reiziger. Ook aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van gedragingen van de deelnemers jegens derden (bijv. automobilisten of andere fietsers) en vice versa. Alle uitsluitingen en/of beperkingen van onze aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van alle personen en bedrijven die ons bij de uitvoering van de reisovereenkomst assisteren.

Deelnemers hebben zelf de keus heeft tussen het wel of niet dragen van een fietshelm en accepteren dat de mogelijke negatieve gevolgen van deze keuze voor eigen risico zijn. Als er een fiets wordt gehuurd bij een fietsverhuurder die eist dat de deelnemer een fietshelm draagt, heeft de deelnemer geen andere keus dan de fietshelm te dragen.

Alle deelnemers verklaren dat ze fysiek in staat zijn de in het programma van de reisovereenkomst opgenomen afstanden per fiets (of te voet als dit deel uitmaakt van het programma) te overbruggen zonder daarbij aangepast materiaal of assistentie van welke aard dan ook nodig te hebben. Mocht blijken dat de deelnemers fysiek niet in staat zijn het programma af te werken (bijvoorbeeld als ze niet van de ene naar de andere accomodatie wensen te fietsen vanwege slechte weersomstandigheden, vermoeidheid of anderszins), dan zijn de deelnemers verplicht zelf in een alternatief te voorzien, opdat aan het einde van de dag het programma van de reisovereenkomst kan worden opgepakt. Wij kunnen hierbij adviseren of assisteren, maar alleen op kosten van de deelnemers. Bekijk voor het boeken van een arrangement altijd het desbetreffend "fiets profiel" en zorg ervoor dat alle deelnemers van je groep het omschreven programma aankunnen!

Alle deelnemers erkennen dat al hoewel wij grote zorg hebben besteed aan de ontwikkeling van de fietsroute binnen de reisovereenkomst, fietsen in druk verkeer of op matig of slecht onderhouden wegdek noodzakelijk kan zijn op bepaalde trajecten. Als deelnemers een reisovereenkomst met een fietsvakantie in een ander land dan hun thuisland aanvaarden erkennen ze ook dat fietsen in een ander land een geheel andere ervaring kan zijn in vergelijking tot fietsen in het thuisland van de reiziger in zowel positieve of negatieve zin. Alle deelnemers erkennen vrijwillig deze uitdaging aan te willen gaan en aanvaarden zelf alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het fietsen in een ander land.

Fietsen (materieel):

Als deelnemers eigen fietsen meenemen dienen ze zelf de rechtmatige eigenaar van deze fietsen te zijn of deze fietsen op een legale wijze van een derde partij gehuurd te hebben. Deelnemers zijn verplicht ervoor te zorgen dat er op deze fietsen veilig gefietst kan worden. De fietsen moet ook van het toepasselijke type zijn voor de te rijden route binnen de reisovereenkomst.

Deelnemers die een individueel (zelfstandig) arrangement boeken dienen in staat te zijn simpele reparaties, zoals het vervangen van een lekke band, zonder assistentie te kunnen uitvoeren. Deelnemers met eigen fietsen verzorgen hiervoor zelf het noodzakelijke gereedschap. Huurfietsen komen altijd slot, pomp en reparatiesetje. In het geval van een serieus incident met de fiets en/of de berijder zullen wij de logistiek verzorgen die de de deelnemers naar de volgende accommodatie en een fietsreparatiewerkplaats brengt. Deelnemers kunnen alleen reparatiekosten bij ons terugvorderen als de defecte fiets gehuurd is via onze fietsverhuurder.

Als deelnemers niet in staat zijn huurfietsen in dezelfde staat te retourneren als dat ze ze ontvangen hadden zijn ze verplicht financiële schade te voldoen. Bij fietsdiefstal is de deelnemer aansprakelijk voor de volledige waarde van de verloren fiets volgens de algemene voorwaarden van de betrokken fietsverhuurder. Voor dit risico is geen aanvullende verzekering beschikbaar.

Dienstlevering door derden:

Waar diensten worden geleverd door dienstverlenende bedrijven als accommodatieschaffers, fietsverhuurders en vervoerders zijn de voorwaarden van deze dienstverlenende bedrijven van toepassing. Deze bedrijven dragen zelf verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de kwaliteit van hun diensten jegens de deelnemers.

Vervoer en/of opslag van bagage:

Onze aansprakelijkheid inzake het vervoer en/of opslag van bagage is strict beperkt tot de taak van de organisatie van het transport van de bagage van de ene naar de andere lokatie. Zowel vervoer als opslag geschiedt op eigen risico van de deelnemers. EOS Cycling Holidays, de persoon die het transport verzorgt en/of de accommodatie-verschaffers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor diefstal en/of beschadiging van de bagage. De bagagebeperking voor deze dienst bestaat uit één normaal groot stuks bagage (zoals een koffer, backpack of rugzak) per persoon.

Privacy:

Alle deelnemers accepteren dat we de door hun verstrekte persoonlijke informatie in de toekomst wellicht gebruiken om hen te informeren over onze producten en diensten. Wij zullen deze persoonlijke informatie nooit delen met derden die niet betrokken zijn met de uitvoering van de reisovereenkomst. Wij verstrekken alleen persoonlijke informatie aan accommodatieverschaffers, fietsverhuurders, vervoerders en/of reisgidsen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de reisovereenkomst.

Annuleringen:

Na het maken van een boekingsverzoek voor een arrangement waarbij je zelf de startdatum kunt kiezen heb je zeven dagen de tijd om de reisovereenkomst kosteloos te annuleren. Ook is het mogelijk om gedurende deze periode de boeking aan te passen (bijvoorbeeld t.a.v. extra opties of speciale verzoeken). Bij arrangementen met vastgelegde startdata (aanbiedingen) heb je na het doen van de betaling geen recht om kosteloos te annuleren. In deze situatie zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Al onze arrangementen worden vrijblijvend aangeboden en we behouden het recht voor het aanbod te herroepen binnen tien dagen na je boekingsverzoek. Als wij het arrangement moeten annuleren vanwege te weinig deelnemers op begeleide groepsreizen en/of niet beschikbaarheid van diensten bij accommodatieverschaffers, fietsverhuurders of vervoerders gedurende het tijdvak van de uitvoering van de reisovereenkomst, zullen wij dit doen binnen zeven dagen na ontvangst van de (aan)betaling of op de datum zoals gepubliceerd op onze website. In deze situaties zullen wij alle gemaakte betalingen volledig terug betalen, tenzij je een ander arrangement wenst te boeken. In dat geval worden reeds betaalde bedragen verrekend in een nieuwe reisovereenkomst.

Onze volledige annuleringsprocedures maken deel uit van onze Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn als PDF-download.